Hållbarhet

Hållbarhet, miljö och klimat är en av vår tids största utmaningar. På Daily Sports jobbar vi med hållbarhet som en röd tråd genom vår verksamhet, från design och produktion till förpackningar och transporter. Det är ett viktigt jobb vi har framför oss och en lång väg att gå innan vi är helt hållbara. Här kan du läsa mer om det arbetet och vår syn på hållbarhet.

Daily Sports hållbarhetsmål

Som en del av vårt hållbarhetsarbete jobbar vi med fyra av de 17 hållbarhetsmål som ingår i FN:s Agenda 2030. De fyra målen vi fokuserar på är de där vi kan bidra och göra störst skillnad. Vi jobbar med målen inom alla delar av vårt hållbarhetsarbete:

• Hållbart mode
• Hållbar produktion och hållbarhetsmärkta plagg
• Klimatavtryck
• Social hållbarhet
• Jämställdhet – över alla åldrar

Längre ner kan du läsa mer om varje del.

Hållbart mode

När det kommer till hållbarhetsmärkta plagg i våra kollektioner, det vill säga plagg tillverkade i återvunnen polyester, fleece av återvunna PET-flaskor eller nedbrytbara plagg, har vi satt upp ett mål för 2025. Då ska 100% av våra outdoorkläder och minst 80% av våra golf- och outdoorkläder vara hållbarhetsmärkta.

Följ med oss i vårt långsiktiga arbete.

Vi är ödmjuka inför att vår bransch har en lång väg att gå och tar gärna ett samtal med dig som vill veta mer. Hör av dig till info@dailysports.se

Modebranschen kritiseras ofta för att skapa ett slit-och-släng-samhälle. Och det med all rätt – klädtillverkning tar mycket resurser i anspråk och mer än hälften av alla kläder som tillverkas globalt bränns eller slängs bort inom ett år. Här vill vi inte bidra till problemet, utan istället vara en del av lösningen.

Därför är vår kärna “tidlösa kläder i bra kvalitet som du kan bära säsong efter säsong”.

Hållbar produktion och hållbarhetsmärkta plagg

På Daily Sports ser vi övergången till en hållbar produktion som det enda rätta för att minska våra produkters inverkan på miljö och hälsa. Därför jobbar vi mot FNs globala mål 12:”Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.” Dels genom vår tidigare nämnda slow fashion-filosofi, dels genom att skapa en hållbar produktion och produkt.

Genom att minska åtgång av vatten och kemikalier när vi producerar och öka andelen återvunnet material i våra plagg kan vi göra stor skillnad. Vi vill inkludera miljöaspekten i alla inköp och arbeta för att minska spridningen av mikroplast i natur och hav.

Självklart följer vi kemikalielagstiftningen REACH och jobbar hårt för att våra kläder inte ska innehålla ämnen som kan orsaka allergi eller hudirritation, vara cancerframkallande eller ha negativ påverkan på miljön. Här försöker vi, tillsammans med våra leverantörer, att ständigt ligga steget före och fasa ut sådant som visar sig vara skadliga för människa eller miljö.

Hållbarhetsmärkta plagg och klimatavtryck

Det finns ingen nationell eller internationell standard för vilka kläder som får kallas hållbara. Vår definition av ett hållbart plagg är ett som består av minst 50 % återvunnet eller ekologiskt material, eller är tillverkat av ett material som är miljömärkt av tredje part.

Vårt mål är att utöka andelen hållbarhetsmärkta plagg från nuvarande 10% till 80% för golfkläder och 100% för outdoor-kläder år 2025.

En naturlig del av vårt hållbarhetsarbete är vårt val av transporter. Vår policy är att alltid välja båtfrakt i första hand och tågfrakt i andra. Flygtransporter är vårt sista alternativ och detsamma gäller personalresor som kräver flygresa – istället ses vi över videokonferens.

Social hållbarhet

Att värna om miljön och minska vårt klimatavtryck är den ena grundstenen i vårt hållbarhetsarbete. Den andra är social hållbarhet – att vi är ett ansvarsfullt företag som tar ansvar för människors hälsa och de samhällen vi verkar i. Eller som FN uttrycker det i hållbarhetsmål 8: Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

För att kunna vara närvarande i Asien, där merparten av våra plagg tillverkas, har vi ett kontor i Hong Kong. Vi äger inga fabriker själva, utan anlitar underleverantörer och arbetar löpande med att förbättra villkoren för alla i vår verksamhet – från produktionen i Asien till huvudkontoret i Sverige.

Jämställdhet – över alla åldrar

För oss som bara har kvinnliga anställda, en kvinnlig VD och ägare och kvinnliga kunder är det självklart att jobba för FNs globala hållbarhetsmål 5 Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. Men det är inget som uppnås automatiskt, inte ens för ett varumärke för kvinnor, skapat av kvinnor. Förutom att  lyfta och stötta kvinnor i mansdominerade områden som entreprenörskap, golf och sport, samarbetar vi med organisationer som arbetar med jämställdhet internationellt. Vi har bland annat stöttat  Kvinna till kvinna och WeEffects arbete med kvinnors rättigheter.

För oss är en minst lika viktig del av jämställdheten FNs hållbarhetsmål 3 Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. Vårt varumärkeslöfte att skapa kläder som får kvinnor att längta efter att vara aktiva, oavsett ålder.

Tack för att du tagit del av våra hållbarhetsmål.
Om du har några frågor kring ovan eller vill veta mer om hur vi tänker med hållbarhet kommande tid så är du välkommen att höra av dig till oss!