Snabba leveranser

Vi levererar din beställning snabbt och smidigt, med en leveranstid på 1-3 dagar. Fri frakt vid köp över 999 SEK.

Läs mer

Säker betalning

Betala på det sätt som passar dig bäst via Klarna Faktura, Klarna delbetalning, Kortbetalning – VISA, Mastercard eller Swish.

Läs mer

Smidiga returer

Handlar du från Daily Sports har du rätt att returnera ditt köp inom 20 dagar från att du har mottagit din order

Läs mer

Integritetskyddspolicy

Personuppgifter och GDPR

Daily Sports AB org. nr.556217-7955, (”Daily Sports”) Tulegatan 47, 113 53 Stockholm är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Daily Sports bestämmer ändamål och medel med behandlingen av personuppgifter internt inom organisationen och externt på t.ex. webbplats, i sociala forum och bloggar etc. Dataskyddsombud, kontakt Daily Sports dataskyddsombud är Anna Andersson på Daily Sports AB. Klagomål avseende Daily Sports behandling av personuppgifter kan ske till Daily Sports och Datainspektionen.

Frågor om Daily Sports behandling av personuppgifter skickas till kundservice@support.dailysports.se.

Daily Sports är ett svenskt modeföretag som designar, producerar och säljer golfkläder och träningskläder för kvinnor över hela världen. Verksamhetens behandling av personuppgifter syftar främst till att fullgöra avtal med de registrerade samt till att marknadsföra och informera om företagets produkter. Behandlingen av personuppgifter sker främst i företagets egna servrar i Sverige. Daily Sports anlitar personuppgiftsbiträden för vissa typer av behandlingar. Personuppgiftsbiträdets behandling regleras i personuppgiftsbiträdesavtal. På förfrågan lämnar Daily Sports information om vilka personuppgiftsbiträden som används och för vilka behandlingar. Respektive enhets behandling av personuppgifter anges nedan.

Kommunikationsavdelning

Ändamål: Marknadsföring av företagets produkter genom nyhetsbrev, SMS och sociala medier som Facebook, smart-tag, Instagram ,Youtube, Pinterest, tävlingar och events osv.

Behandling som utförs: Kommunikation om marknadsföring av produkter, kommunikation innan och efter deltagande i en tävling eller ett event (tex bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar). Kontroll av identitet och ålder och upprätthållande av korrekta uppdaterade uppgifter, kommunikation om vinnare och förmedling av eventuella vinster av t.ex. Kläder eller accessoarer från Daily Sports.

Kategori av personuppgifter: Förnamn, Efternamn, adress, email, telefonnummer, IP-adress.

Laglig grund: Berättigat intresse eller samtycke. Om berättigat intresse är den lagliga grunden har vi bedömt att vår behandling av dina personuppgifter i form av marknadsföring av våra produkter och kommunikation med dig i form av nyhetsbrev samt vid deltagande av events, tävlingar etc. väger tyngre än skyddet av dina personuppgifter och inte inkräktar på dina grundläggande rättigheter och friheter.

Lagringsperiod: Till dess att kunden avregistrerar sig.

Säljavdelningen

Ändamål: För att kunna hantera beställning/köp

Behandling som utförs: Behandling av personuppgifter kommer att ske i samband med mottagande av beställning/köp. Leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveranser). Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betalningslösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från Klarna). Hantering av reklamation. Lagring av personuppgifter för att kunna hantera t.ex. reklamationer och uppfylla krav på bokföring, skatter och avgifter etc.

Kategori av personuppgifter: Förnamn, Efternamn, adress, email, telefonnummer, betalningshistorik, köpinformation, t.ex. vilken vara som har beställts och leveransadress.

Laglig grund: Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för fullgörande av köpeavtalet samt rättsliga skyldigheter avseende t.ex. bokföring, skatter och avgifter. Insamling och behandling av personuppgifter krävs för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köp.

Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamationsärenden. Sju år avseende de uppgifter som är nödvändiga för bokföring samt kontroll av skatter och avgifter.

Kundservice

Ändamål: För att kunna hantera kundserviceärenden

Behandling som utförs: Behandling av personuppgifter är nödvändig för kommunikation med kunder och besvarande av eventuella frågor till kundservice (via telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier) samt för identifiering av kunder om det är nödvändigt för att behandla frågan. Utredning av eventuella klagomål och supportärende (inklusive teknisk support).

Kategori av personuppgifter: Förnamn, Efternamn, adress, email, telefonnummer, din korrespondens, uppgifter om köpets tidpunkt och köpställe, eventuellt fel/klagomål. Tekniska uppgifter om din utrustning, hälsodata (t.ex. allergiska reaktioner och hälsotillstånd som kunden upplyser oss om).

Laglig grund: Avtal eller berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

Lagringsperiod: Till dess att kundserviceärendet är avslutat.

RÄTTIGHETER

Registrerades rättigheter, Radering, rättelse m.m.

  • Som konsument har du rätt att utöva dina rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning.
   • Den person vars personuppgifter behandlas har rätt att av Daily Sports AB begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör den registrerade eller att invända mot behandling av personuppgifter i den utsträckning som det kan ske i överensstämmer med tillämplig lag, ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter och enligt ingångna avtal med dig.
  • Rätten till dataportabilitet.
   • Som registrerad konsument har du rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll, till exempel i en annan social mediatjänst. Som ansvariga är vi skyldiga att underlätta den typ av överflyttning av personuppgifter. Det gäller bara sådana personuppgifter du som konsument själv har lämnat.

Tillsyn och efterlevnad

  • Allmänt
   • Daily Sports medarbetare är skyldiga att sätta sig in i och följa policyn.
   • Daily Sports kommunicerar kontinuerligt, utbildar och arbetar för att öka medvetenheten om behandling av personuppgifter.
   • Daily Sports kvalitetskontrollerar sin personuppgiftsbehandling genom årlig utvärdering.
   • Överträdelse av denna policy ska rapporteras via lämpliga kanaler. Rapportering kan ske anonymt och utan risk för repressalier till Daily Sports dataskyddsombud.

Ändring och uppdatering av integritetspolicyn

  • Allmänt
   • Daily Sports förbehåller sig rätten att när som helst och av vilket skäl som helst komplettera och ändra denna integritetspolicy. Ändringar kan framförallt vara påkallade som en följd av förändringar i dataskyddslagstiftning. Denna integritetspolicy kan kompletteras av integritetspolicyer som är mer specifika för vissa delar av verksamheten.